PRZYGOTOWANIE INSTRUMENTÓW DO GRY

PRZYGOTOWANIE INSTRUMENTÓW DO GRY

 

  Nazwij i oznacz literami białe klawisze, kierując się w prawą stronę:  c1, d1, e1, f1, g1, a1, h1. Ten szereg klawiszy powtarza się tworząc tzw. oktawę. Do muzykowania metodą literową wyznacz klawisze: g, a, hz małej oktawy (oznacz nazwy kolorem czerwonym), z oktawy razkreślnej – nazwy; c1, d1, e1,f1, g1 ,a1 ,h1 (oznacz nazwy kolorem czarnym), z oktawy dwukreślnej – nazwy; c2, d2, e2, f2, g2, a2, h2 (oznacz nazwy kolorem niebieskim). Klawisze czarne (w obrębie opisu) przybierają nazwy klawiszy białych, które są z ich lewej strony, z dodatkowym czarnym słupkiem w prawym górnym rogu .  

                                                                                       

 Oto oznaczenia białych i czarnych w oktawie razkreślnej

 

Nazwa białego klawisza Nazwa czarnego klawisza
                   
                    
                    
                    
                    

 

UWAGA:

W metodzie CYLINOMUZ  nie ma dźwięków obniżanych, ani ich znaków, są tylko podwyższane. Znakiem podwyższenia o półton jest czarny słupek w prawym górnym rogu litery. Ten słupek jest symbolem czarnego klawisza

 

Oznacz klawisze swojego instrumentu w/g załączonego wzoru:

UWAGA:

W metodzie LINOMUZ jest możliwość zamiany nazwy dźwięku H na B, która stosowana jest w krajach anglojęzycznych. W razie potrzeby wykonaj zamianę na edytorze - INNE, naciskając przyciski H, B i wybierz odpowiednią opcję.

 

Instrumenty sztabkowe, w tym dzwonki chromatyczne i diatoniczne, mają taki sam układ płytek jak klawisze na instrumentach klawiszowych. Do muzykowania literami zaleca się jednak dzwonki diatoniczne z instrumentarium Orffa, których skala (C1-A2) i jeden rząd płytek ułatwia muzykowanie osobom niepełnosprawnym. Dodatkowe płytki „FIS” i „B”, które są na wyposażeniu, otrzymają nazwę  FI AI. Przy skanowaniu nut na litery należy wziąć pod uwagę ograniczone możliwości gry na instrumentach sztabkowych. Oznacz płytki dzwonków nazwami literowymi, podobnie jak instrumentu klawiszowego. Do gry na dzwonkach skorzystaj z piosenek, które są w załącznikach.

 

 

http://emuzykowanie.pl/examples/omr/form