LITERONUTY - GRAJĄCE LITERY

Wlazł kotek na płotek

 

CO TO JEST CYLINOMUZ?   

CYLINOMUZ (skrót) - Cyfrowo literowa notacja muzyczna.

CYNOMUZ (skrót) - Cyfrowa notacja muzyczna.

LINOMUZ (skrót) - Literowa notacja muzyczna.

CYFRONUTY - Cyfry pisane za pomocą edytora lub skanowane, które zastępują nuty, do gry na flecie prostym.      

LITERONUTY - Litery pisane za pomocą edytora lub skanowane, które zastępują nuty, do gry na instrumentach klawiszowych i dzwonkach                                                          

 

Cyfrowo-literowa notacja muzyczna, w skrócie CYLINOMUZ, to nowatorska metoda zastępująca nuty w grze na instrumentach muzycznych.

Metoda ta służy wszystkim ludziom, szczególnie tym, którzy mają trudności z opanowaniem zapisu nutowego. Umożliwia ona grę na instrumentach klawiszowych (keyboardach), sztabkowych (dzwonki, ksylofony, metalofony) i fletach prostych sopranowych.

Stosując cyfrowo - literową notację muzyczną można więc grać na w/w instrumentach bez względu na swoją sprawność fizyczną czy intelektualną i nie znając nut.

 

 Gra na instrumencie sprawia każdemu człowiekowi dużą satysfakcję. Tym większe znaczenie ma ona w życiu osób niepełnosprawnych. Nuty powstawały na drodze ewolucji, z myślą o osobach sprawnych. Dlatego ich forma i znaczenie są niezrozumiałe dla osób niepełnosprawnych. Kluczowymi elementami w czasie gry na instrumentach są: dźwięk, jego czas trwania jako rytm oraz ich zapis w formie nut.

 

W CYLINOMUZIE rolę nut spełniają litery: C, D, E, F, G, A, H – jako dźwięki, natomiast ich różne wielkości przedstawiają wartości rytmiczne (w zapisie na keyboardy i dzwonki). 

 

 

 

Podobną rolę w grze na flecie prostym sopranowym spełniają cyfry. Określają one ilość zakrytych otworów fletowych – jako dźwięki, natomiast ich wielkości są wartościami rytmicznymi. 

 

 

 

 Cyfry i litery są podstawą każdej masowej edukacji i ta powszechna ich znajomość może być wykorzystana do gry na instrumentach przez  dzieci niepełnosprawne. Cyfry i litery umożliwiają im muzykowanie. Gra staje się łatwa, konkretna, obrazowa, sugestywna i korelująca z całym systemem kształcenia.

 

CYLINOMUZ jest więc uproszczoną formą zapisu muzyki, która umożliwia grę na wybranych instrumentach muzycznych osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Można więc powiedzieć, że osoby sprawne grają z nut  a niepełnosprawne z liter i cyfr. 

Korzystanie z metody cyfrowo-literowej nie wyklucza gry na instrumentach z nut w dalszej nauce, a nawet jest pomocne.

                     Oto przykład zapisu melodii nutami, literonutami i cyfronutami.

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

Uwagi i wnioski

  O programie emuzykowanie.pl oraz prośby o dokonanie transpozycji nut piosenek na literonuty lub cyfronuty należy składać na adres tadeusz.wolak@wp.pl