Edytor

 

O AUTORACH

 

Tadeusz Wolak - długoletni nauczyciel wychowania muzycznego i terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (pedagogika opiekuńcza), Studium Nauczycielskie (śpiew- muzyka) w Raciborzu,  Studium Pedagogicznego (oligofrenopedagogika). Brał udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez prof. D. Cramera z Instytutu Berlińskiego. Recenzował środki dydaktyczne i podręczniki do wychowywania muzycznego zleconych przez MEN w kształceniu specjalnym. W pracy zawodowej szczególnie interesował się problemami kształcenia specjalnego w zakresie terapii i edukacji muzycznej dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wprowadził niekonwencjonalne metody gry na instrumentach muzycznych, bez znajomości nut. W czasie długoletniej praktyki i obserwacji uczniów opracował nowatorską metodę o nazwie „CYLINOMUZ”, w której cyfry i litery zastępują tradycyjne nuty. Dzięki ścisłej współpracy z dyrektorem Ośrodka Józefem Pacułą metoda ta uzyskała nowoczesny kształt nadając jej multimedialny charakter. Przez to metoda ta stała się ciekawa i przystępna dla wszystkich, którzy kochają muzykę a nie znają nut. „Cylinomuz” pozwoli więc każdemu grać ulubione melodie na instrumentach muzycznych (klawisze, sztabkowe, flety proste). I teraz i w przyszłości ... Autorzy mają nadzieję, że tak właśnie będzie.  

 

 

zef Pacuła - nauczyciel – oligofrenopedagog i wieloletni dyrektor Specjalnego Ośrodka |Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Krakowie. Posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończył kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki oraz z zarządzania oświatą. Ma także studia podyplomowe z zakresu techniki z elementami informatyki oraz Menadżer oświaty. Od 15 lat jest dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Krakowie. W tym czasie przekształcił placówkę w nowoczesny i świetnie wyposażony obiekt dla dzieci z niepełnosprawnościami. Świadczą o tym m.in. ogródki tematyczne, pracownia ceramiczna, grota solna sale sensoryczne, sale do rozwijania zainteresowań teatralnych w zespole SIGMA. Jako menadżer pozyskuje środki finansowe na powiększenie i unowocześnienie obiektu. Takie działania pozwalają na wprowadzenie nowoczesnych metod w kształceniu dzieci i młodzieży w oparciu o nowoczesny sprzęt multimedialny. W Ośrodku powstały też warunki do realizacji programu emuzykowanie.pl, który umożliwia wszystkim grę na instrumentach muzycznych, bez znajomości nut. Jest współautorem tego programu, ponieważ ma przekonanie, że sztuka, a szczególnie muzyka ma duże walory kształcące, wychowujące i integracyjne.