Podziękowania

OPINIA

o przydatności metody CYLINOMUZ w pracy z osobami niepełnosprawnymi

 

dr Iwony Polak Katedra Edukacji Muzycznej

Zakład Muzykoterapii Ogólnej i Stosowanej

Akademia muztczna im. Karola Lipińskiego Wrocław

 

 

Za wspólny trud w tworzeniu programu komputerowego, w imieniu dzieci z niepełnosprawościami, serdecznie dziękujemy.

Autorzy programu komputerowego i metody CYLINOMUZ