Nagrania zespołu "Promyk"

Nagrania zespołu "Promyk"

Niektóre występy artystyczne zespołu Promyk były dokumentowane na taśmie magnetofonowej i magnetowidowej. Współczesne występy są już rejestrowane są na nośnikach cyfrowych. Nagraniami zajmowały się przypadkowe osoby, które w amatorski sposób dokumentowały koncerty Promyka. Dlatego jakość tych nagrań może budzić zastrzeżenia. Istotne wydaje się jednak to, że z wielu taśm zebranych w ciągu 25 – letniego muzykowania udało się zmontować prawie godzinne nagranie pt. "Muzykowanie metodą cyfrowo-literową z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie".Nagranie to (pomimo różnorodnych błędów) może spełniać rolę przykładowego materiału szkoleniowego dla osób zajmujących się muzykoterapią i edukacją muzyczną dzieci niepełnosprawnych.

 

  

 

 

MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA (NUTY, LIETERONUTY, CYFRONUTY)

Załącznik: