CYNOMUZ - CYFRONUTY - GRAMY CYFRAMI

 

CO TO JEST CYLINOMUZ?   

CYLINOMUZ (skrót) - Cyfrowo literowa notacja muzyczna.

CYNOMUZ (skrót) - Cyfrowa notacja muzyczna.

LINOMUZ (skrót) - Literowa notacja muzyczna.

CYFRONUTY - Cyfry pisane za pomocą edytora lub skanowane, które zastępują nuty, do gry na flecie prostym.      

LITERONUTY - Litery pisane za pomocą edytora lub skanowane, które zastępują nuty, do gry na instrumentach klawiszowych i dzwonkach                                                          

 

 

CYLINOMUZ to dwa programy multimedialne do nauki gry na instrumentach muzycznych.

 

W LINOMUZIE rolę nut spełniają litery: C, D, E, F, G, A, H – jako dźwięki, natomiast ich różne wielkości przedstawiają wartości rytmiczne (w zapisie na keyboardy i dzwonki). 

 

 

 

Podobną rolę w grze na flecie prostym sopranowym spełniają cyfry. Określają one ilość zakrytych otworów fletowych – jako dźwięki, natomiast ich wielkości są wartościami rytmicznymi. 

 

 

 

Cyfry i litery są podstawą każdej masowej edukacji i ta powszechna ich znajomość może być wykorzystana do gry na instrumentach przez osoby z niepełnosprawnościami.

Cyfry i litery umożliwiają im muzykowanie. Gra staje się łatwa, konkretna, obrazowa, sugestywna i korelująca z całym systemem kształcenia.

 

CYLINOMUZ jest więc uproszczoną formą zapisu muzyki, która umożliwia grę na wybranych instrumentach muzycznych osobom niepełnosprawnym intelektualnie.  

 

Korzystanie z metody cyfrowo-literowej nie wyklucza gry na instrumentach z nut w dalszej nauce, a nawet jest pomocne.

                     Oto przykład zapisu melodii nutami, literonutami i cyfronutami.